baby-room-cfon-top

Mae ystafell y babanod yn cynnig amgylchedd cynnes a llawn gofal ar gyfer babanod 3-18 mis oed; bydd y babanod yn cael gofal gan dîm o staff sydd â chymwysterau da, yn brofiadol ac yn bwysicaf oll, yn gariadus.

Bydd y babanod yn mynd allan am dro i'r ardal leol ac ar dripiau i atyniadau lleol, byddant yn cael cyfle i wneud gweithgareddau gwneud llanast fel tywod a dŵr, a gweithgareddau crefft. Mae babanod yn dysgu drwy gael profiadau uniongyrchol, a byddant yn cael cyfle i archwilio a darganfod pethau newydd.

Mae lle ar gyfer 12 o fabanod yn ystafell y babanod, gyda'r gofal ar gymhareb 1:3.

Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark