menai-tweenie-room

Ystafell Tweenies yw'r lle delfrydol i blant rhwng 18 mis a 2 oed, sy'n brysur yn defnyddio'u dychymyg ac yn dysgu o'r byd o'u cwmpas. Mae plant yn gallu teimlo'n ddiogel a saff mewn amgylchedd croesawus, hapus ac ysgogol, gyda staff dwyieithog, cymwysedig, gofalgar a chyfeillgar yn gofalu amdanyn nhw.

Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau llawn hwyl i hyrwyddo pob agwedd ar ddatblygiad plant, yn annog annibyniaeth ac yn helpu i feithrin hyder a sgiliau cymdeithasol, gan sicrhau bod pob plentyn yn cael gofal personol o safon.

Bydd y gweithgareddau'n cynnwys:

  • Amser cylch y grŵp
  • Amser stori a chanu
  • Celf a chrefft
  • Chwarae yn yr awyr agored, cerddoriaeth a symud
  • Gweithgareddau coginio
  • Chwarae sy'n gwneud llanast
  • Gemau ar fyrddau
  • Chwarae rhydd
Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark