tweeny-room-cfon-top

Agorwyd yr ystafell hon ym mis Gorffennaf 2009, gan ein bod wedi sylwi bod rhai plant yn barod i adael ystafell y babanod ond eu bod yn dal yn rhy ifanc i fynd i ystafell y plant bach.

Yr oedd ystafell y Tweenies yn cynnig mwy o ryddid iddynt, ond yn dal i gynnwys y diogelwch o fod mewn grŵp bach o 9 o blant ar gymhareb 1:3.

Mae'r staff yn ystafell y Tweenies yn darparu amrywiaeth o weithgareddau i'r plant, gan gynnwys tripiau i atyniadau lleol, chwarae gwneud llanast a mynediad at le chwarae awyr agored.

Bydd y Tweenies yn cael eu prydau gyda'r plant bach yn yr ystafell gwneud llanast sy'n rhoi cyfle iddyn nhw gymdeithasu gyda phlant hŵn.

Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark