toddler-room-cfon-top

Mae ystafell y plant bach yn lle chwarae mawr, eang a golau lle gall plant gael y gofod a'r rhyddid i archwilio'u hamgylchedd a chael profiadau newydd.

Mae'r staff yn ystafell y plant bach yn meddu ar gymwysterau uchel ac yn amrywio o ran lefelau profiad. Mae'r staff yn gweithio fel tîm ac mae'r plant hefyd yn cael budd o hyn ac yn ffynnu o ganlyniad.

Caiff anghenion y plant eu diwallu a bydd eu diogelwch yn cael ei sicrhau bob amser.

Mae'r ystafell yn dal 20 o blant ar gymhareb staffio o 1:4. Mae amrywiaeth o weithgareddau ar gael sy'n briodol i'r oedran, gydag ystafell drws nesaf ar gyfer chwarae gwneud llanast fel peintio, chwarae gyda thywod a thoes.

Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark