menai-messy-room

Mae'r Ystafell Gwneud Llanast hefyd yn ystafell ginio dawel lle mae'r gofalwyr yn helpu'r plant i ddatblygu ymddygiad da, bwyta'n iach a chael hwyl gyda ffrindiau.

Ond yr adeg gorau yn yr Ystafell Gwneud Llanast yw'r cyfnod chwarae sy'n gwneud llanast. Mae plant wrth eu boddau yn tynnu llanast ac yn chwarae gyda thywod, dŵr, clai, ewyn siafio a blawd india corn a mwy. Os nad yw plant eisiau tynnu llanast yno, mae gweithgaredd glân bob tro ar gael.

Rydym yn dilyn themâu misol ac yn cynllunio ein gweithgareddau celf a chrefft o'u cwmpas. Mae'r plant yn cael cyfle i fod yn greadigol gyda phaent, glud a chreons lliwio a chreu eu campweithiau eu hunain.

Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark