Beth yw talebau gofal plant?

Os ydych chi'n gweithio ac yn talu am ofal plant, mae'n bosib y bydd eich cyflogwr yn gallu eich helpu gyda rhywfaint o'ch costau gofal plant. Mae talebau gofal plant yn un ffordd y gall wneud hyn. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://www.hmrc.gov.uk.

Rydyn ni'n derbyn y talebau gofal plant canlynol ar hyn o bryd:

Rydyn ni hefyd yn derbyn cynlluniau talebau cwmnïau.

Os ydych chi'n defnyddio cynllun talebau gwahanol, rhowch wybod i ni, a gallwn drefnu ein bod ni'n ymuno â nhw.

Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark