Staff Babinogion yw un o'n caffaeliaid mwyaf. Rydyn ni wedi dewis pob aelod o staff yn ofalus, ar sail eu personoliaeth yn ogystal â'u proffesiynoldeb. Mae ein staff yn ymroddedig iawn, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y sicrwydd a'r gofal o safon uchel a roddir i bob plentyn.

Mae gan y rhan fwyaf o'n staff gymwysterau sy'n cael eu cydnabod mewn gofal plant, ac maen nhw'n cael eu hannog i ddatblygu eu sgiliau personol ymhellach, ar lefel academaidd ac ymarferol.

Ar y cyd â'm tîm rheoli, rwy'n gwneud yn siŵr bod yr holl raglenni gweithgareddau a datblygu'n cael eu hadolygu a bod y feithrinfa'n cael ei rhedeg yn hwylus. Mae goruchwylwyr, sy'n gyfrifol am y staff a'r plant yn eu gofal, yn ben ar bob grŵp blwyddyn o fewn ein strwythur.

Mae'r feithrinfa'n cydymffurfio'n llwyr â deddfwriaeth y Llywodraeth ac mae'r cymarebau staff i blant yn uchel.

Dewch i gwrdd â'r staff

Gwenan Williams - Perchennog / Rheolwr - BSc Astudiaethau Plentyndod Cynnar.
Josephine Bolger - Dirprwy Reolwr - FETAC Lefel 5

YSTAFELL CYN-YSGOL

Lucy Roberts – Goruchwyliwr Ystafell - Lefel 3
Lucy Stevens – Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3
Ffion Davies – Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Lefel 3

YSTAFELL PLANT BACH

Emma Elwell – Goruchwyliwr Ystafell - BTEC Lefel 3
Laura Thomas – Cynorthwy-ydd Gofal Plant – Lefel 3
Elinor Hughes – Cynorthwy-ydd Gofal Plant – Lefel 2
Chloe Jones – Cynorthwy-ydd Gofal Plant – Lefel 3
Emma Hughes – Cynorthwy-ydd Gofal Plant – Lefel 2

YSTAFELL Tweenies

Ffion Roberts-Owen – Goruchwyliwr Ystafell Tweenie – Lefel 3
Mahima Rahman – Cynorthwy-ydd Gofal Plant – Lefel 2
Kelly Jones – Cynorthwy-ydd Gofal Plant – Lefel 3

Additional staff

Rebekah Berry – Cynorthwy-ydd Gofal Plant – Trainee doing Lefel 3
Elin Fflur Owen – Cynorthwy-ydd Gofal Plant – Lefel 3
Monica Jones – Cynorthwy-ydd Gofal Plant – Lefel 3
Sara Looney – Cynorthwy-ydd Gofal Plant – Lefel 3
Rebekah Feather - Cynorthwy-ydd Gofal Plant – Lefel 2
Lydia Pegler-Lewis - Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Trainee

YSTAFELL BABANOD

Laura Martin – Goruchwyliwr Ystafell Babanod - Astudiaethau BA Childhoood
Jacqueline Ashurst – Cynorthwy-ydd Gofal Plant – Lefel 3
Katie Roberts - Cynorthwy-ydd Gofal Plant – Lefel 2
Rebecca Hughes – Cynorthwy-ydd Gofal Plant – Lefel 3

Cogyddes

Yvonne Roberts - Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd

Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark