Rydym eisiau i blant deimlo'n hapus yn absenoldeb eu rhieni, i gydnabod staff y feithrinfa fel ffrindiau, fel adnodd o gysur ac fel cymorth ac yna gallu rhannu'r profiadau a'r sgiliau newydd maent wedi ei ddysgu gyda'u rhieni.

Rydym eisiau i'r rheini deimlo'n hapus hefyd yn gadael eu plentyn gyda ni, ac i deimlo fod eu plant yn derbyn y gofal gorau posib yn eu habsenoldeb.

Er mwyn sicrhau hynny byddwn yn:

  • Annog rhieni i ymweld â'r feithrinfa ar unrhyw adeg i gwrdd â staff cyn i'w plentyn gychwyn yn y feithrinfa.
  • Cefnogi'r ddau riant a'r plentyn mewn cyfnod pontio a all fod yn gyfnod anodd.(Rydym yn deall ei fod yr un mor anodd i'r rhieni ag ydyw i'r plentyn).
  • Cyflwyno plant newydd i'r feithrinfa mewn cyfnodau er mwyn cadw safon gofal a sylw.
  • Annog y rhiant i adael eu plentyn am gyfnod byr i gychwyn, gan gynyddu hyd yr amser yn gynyddol.
  • Mae pob plentyn yn unigolyn ac yn setlo i mewn ar gyflymder gwahanol. Mae'r staff yma i gefnogi nid yn unig y plant, ond y rheini hefyd.
  • Os yw plentyn yn anhapus neu'n bryderus ni fydd yn dysgu nac yn datblygu cystal, felly, ein nod yw cefnogi plant yn y broses yma a credwn fod ein Polisiau Setlo i Mewn yn anelu at wneud hynny yn y ffordd briodol ar gyfer rhieni a phlant.

Os oes unrhyw ffyrdd eraill y gallwn eich helpu chi a'ch plentyn i setlo i mewn yna rhowch wybod i ni.

Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark