Mae llefydd yn cael eu neilltuo ym Meithrinfa Babinogion ar sail y cyntaf i'r felin. Rydyn ni'n fodlon gweithio o amgylch unrhyw batrymau shifftiau ac fe wnawn ein gorau i drefnu lle i'ch plentyn, hyd yn oed os yw hynny ar y funud olaf. Fodd bynnag, efallai na fydd hyn bob amser yn bosib gan fod yn rhaid i ni gynnal cymarebau staff. Gofynnwn i chi gadw lle i'ch plentyn cyn gynted ag y byddwch chi'n gwybod beth yw eich anghenion.

Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark