Dyrennir llefydd ar gyfer Meithrinfa Babinogion i'r rhai sy'n ymgeisio gyntaf, ac rydym yn fwy na pharod i weithio o amgylch unrhyw batrymau shifft sydd gennych gan wneud ein gorau i gadw lle ar gyfer eich plentyn, hyd yn oed gydag ymgeisio am le yn ddirybudd.

Er hynny, gan fod yn rhaid i ni gadw cymhareb staffio ni fydd hynny bob tro'n bosib a gofynnwn i chi ymgeisio am le ar gyfer eich plentyn pan fyddwch yn gwybod eich anghenion cyn gynted ag sy'n bosib. Codir ffi o 100% os byddwch yn canslo neu 50% os cawn wythnos o rybudd.

Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark