• Byddwn yn darparu gwasanaeth o ansawdd yn ôl diffiniad y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant wedi'i Reoleiddio 2012, Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd Cymru ac AGGCC.
  • Darparu gofal o safon uchel.
  • Amgylchedd diogel ac ysgogol i bob plentyn.
  • Byddwn yn creu awyrgylch hapus ac agored lle bydd staff yn gweithio gyda'r rhieni, a lle bydd y rhieni'n teimlo eu bod yn gallu siarad â staff am bob agwedd ar ofal eu plentyn.
  • Cael tîm o staff â chymwysterau da, gyda'r plant yn brif flaenoriaeth iddyn nhw bob amser
Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark