Mae man chwarae tu allan sy'n addas ar gyfer pob tywydd yma ym Meithrinfa Babinogion Menai. Mae tŷ bach twt pren sydd wedi'i adeiladu i bwrpas yma, ac mae'r plant wrth eu bodd yn chwarae siop, swyddfa'r post a chwarae tŷ bach wrth gwrs! Hefyd, mae pwll tywod a ffrâm ddringo fawr a llithrennau y tu allan. Gall y plant chwarae gyda cheir, beiciau tair olwyn a beiciau y tu allan hefyd.

Yn ystod y gaeaf, byddwn ni'n gofyn i rieni ddod â dillad sy'n dal dŵr ac esgidiau glaw i'r plant, gan eu bod wrth eu bodd yn neidio yn y pyllau!! Yn ystod yr haf, mae gennyn ni gasebo i roi cysgod a phwll padlo i'r plant gael sblasio ynddo!

Rydyn ni'n cynnal nifer o weithgareddau gwahanol yn ein gardd, o'n diwrnod mabolgampau i chwarae dal y dail yn yr hydref. Mae'r plant hefyd yn mwynhau chwarae sy'n gwneud llanast, yn ogystal ag adeiladu pethau gyda'n blociau Lego mawr a'n darnau polydron.

Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark