outdoor-play-area-cfon

Mae ein lle chwarae yn yr awyr agored yn unigryw gan ei fod ar do ein hadeilad, ac mae'n darparu lle diogel ac ysgogol i blant yn llawn o dywod, dŵr, fframiau dringo, pont simsan a theganau bychain i reidio arnynt.

Bydd y plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau megis plannu blodau, ffrwythau a llysiau, ac ysgrifennu gyda sialc ar y byrddau du.

Mae'r plant a'r staff fel ei gilydd yn mwyhau'r sialens o groesi'r bont simsan a'r trawst cydbwyso!! Y plant sy'n ennill fel arfer!!!!!

Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark