home-image-menai.jpg

Agorodd Meithrinfa Babinogion Menai ym mis Medi 2012, ac mae wedi'i chofrestru i ofalu am 59 o blant rhwng 3 mis ac 8 oed.

Rydyn ni ar agor rhwng 7.30am a 6.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau a chyfarpar addysgiadol a llawn hwyl.

Mae'r feithrinfa wedi'i lleoli yn nhref fechan Porthaethwy, ac rydyn ni'n lwcus iawn o allu mwynhau holl fannau hyfryd yr ynys. Byddwn ni'n mynd â'r plant allan am dro ac i gael picnic yn aml. Mae ein plant bob amser yn dysgu am y byd o'u cwmpas drwy gerdded drwy'r goedwig yn eu hesgidiau glaw, rhoi bwyd i'r hwyaid yn Ynys Tysilio neu losgi ychydig o egni yn y parc.

Mae gennyn ni bedwar grŵp oedran yn y feithrinfa:

  • Ystafell y Babanod (3 mis – 18 mis)
  • Ystafell Tweenies (18 mis – 2 oed)
  • Ystafell y Plant Bach (2 oed – 3 oed)
  • Ystafell y Plant Cyn Ysgol (3oed +)

Mae gennyn ni gogydd sy'n paratoi prydau iach a chytbwys i'r plant. Gallwn ddarparu ar gyfer unrhyw ofynion deiet hefyd.
Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn ein harolygu bob blwyddyn. Roedd ein harolygiad diwethaf ar 14 Chwefror 2014 ac mae modd gweld copi o'n hadroddiad (rydyn ni'n falch iawn ohono) ar wefan AGGCC, neu drwy ddilyn y ddolen isod.

Darllenwch adroddiad AGGCC

Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark