Mae'r clwb gwyliau ar agor yn ystod gwyliau'r ysgol, rhwng 7.30am a 6.00pm. Mae rhaglen wyliau'n cael ei chynllunio ar gyfer y clwb gwyliau, sy'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau cyffrous a gwahanol i'r plant, yn ogystal â'r pethau sy'n cael eu cynnig yn y clwb ar ôl ysgol.

Cyhoeddir rhaglenni gwyliau fis cyn y gwyliau ysgol.

(Bydd y newyddion diweddaraf ar gael ar ein bwrdd newyddion)

Rydyn ni wedi bod ar dripiau'n ddiweddar i:

  • Fferm Foel
  • Teithiau Natur gyda'r Ymddiriedolaeth Natur
  • Mynd am dro i'r goedwig leol yn ein hesgidiau glaw
  • Canolfan RSPB, Cyffordd Llandudno.
Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark