Caiff y clwb gwyliau ei gynnal gydol gwyliau'r ysgol 7.30 – 6.00. Cynllunnir rhaglen wyliau unigol ar gyfer y clwb gwyliau yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau cyffrous a gwahanol i'r plant, yn ogystal â'r hyn a gynigir yn y clwb ar ôl ysgol.

Cyhoeddir rhaglen y gwyliau 1 mis cyn gwyliau'r ysgol.

(Mae'r bwrdd newyddion yn dangos y newyddion diweddaraf)

Tripiau diweddar:

  • Sw Caer
  • Coed Sipsi
  • Parc Fferm Bodafon
  • Ceudyllau Llechwedd
  • Sw Môr Môn
  • Fferm Foel
  • Parc Anifeiliaid Greenacres
  • Parc a phwll hwyaid Llanfairfechan
Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark