Mae modd i blant ddod i'r clwb brecwast rhwng 7.30am a 9.00am, i chwarae gyda'u ffrindiau a chael brecwast iach cyn mynd i'r ysgol. Byddwn hefyd yn nôl eich plant o'r ysgol ac yn dod â nhw'n ôl i'r feithrinfa i chwarae a chymryd rhan mewn gweithgareddau cyn i rywun ddod i'w casglu.

Mae plant yn cael cynnig dewis o dost a grawnfwydydd grawn cyflawn i frecwast – (tarwch olwg ar y fwydlen i gael rhagor o fanylion)

Rydyn ni'n mynd â phlant yn ôl ac ymlaen i:

  • Ysgol y Borth
  • Ysgol Llandegfan
  • Ysgol Llanfairpwll

Os nad ydych chi'n gweld ysgol eich plentyn ar y rhestr, rhowch wybod i ni, ac fe wnawn ein gorau i fodloni'ch anghenion.

Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark