school-pickup-cfon-vans

Mae'r clwb brecwast ar agor rhwng 7.30am a 9.00am lle gall y plant ddod i chwarae gyda'u ffrindiau a chael brecwast iach cyn cael eu cludo i'r ysgol.

Bydd Yncl Griff a'r tîm yn casglu eich plentyn o'r ysgol ac yn mynd â nhw yn ôl i'r clwb ar ôl ysgol, ac rydym yn cynnig casglu plant o'r ysgolion canlynol:

 • Ysgol Bontnewydd
 • Ysgol Llanrug
 • Ysgol Waunfawr
 • Ysgol yr Hendre
 • Ysgol Maesincla
 • Ysgol y Gelli
 • Ysgol Santes Helen

Byddwn yn casglu hefyd o gylchoedd chwarae lleol yn y boreau.

 • Cylch Meithrin y Gelli
 • Cylch Meithrin Waunfawr
 • Cylch Meithrin Bontnewydd
 • Plas Pawb, Maesincla
 • Cylch Meithrin Llanrug

Os na welwch chi enw ysgol eich plentyn ar y rhestr, gofynnwch a fe wnawn ein gorau glas i gwrdd â'ch anghenion.

Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark