Rydyn ni'n cynnig deiet iach a chytbwys ac yn darparu ar gyfer anghenion deiet unigol pob plentyn. Mae Rheolwr y Feithrinfa a'r Cogydd wedi bod ar gwrs Boliau Bach yn ddiweddar, sef cwrs arferion gorau ar gyfer gwella'r prydau sy'n cael eu darparu i blant mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar, codi ymwybyddiaeth am fwyta'n iach a deiet cytbwys i blant.

Drwy gydol y dydd, mae plant yn cael brecwast, byrbryd yn y bore, cinio a byrbryd ganol y pnawn neu rywbeth bach i de.

Mae copi o'r bwydlenni ar gael isod. Bydd plant yn cael dŵr amser prydau ac yn cael cynnig dŵr a llefrith drwy gydol y dydd.

Bydd y bwydlenni'n cael eu hadolygu bob tri mis, a bydd ryseitiau newydd yn cael eu cyflwyno. Mae'r rhieni a'r plant yn cael eu cynnwys yn y broses hon, a byddwn ni'n gofyn iddyn nhw am unrhyw syniadau am ryseitiau.

Os oes gan blentyn ofynion arbennig o ran deiet, mae modd darparu ar eu cyfer yn gyffredinol. Mae opsiwn llysieuol bob amser ar gael.

Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark