Rydym yn cynnig deiet cytbwys iach ac yn darparu ar gyfer anghenion deiet unigol pob plentyn. Yn ddiweddar, bu Rheolwr y Feithrinfa a'r Gogyddes ar gwrs Tiny Tums, sy'n gwrs arfer gorau i wella prydau a ddarperir i blant mewn lleoliadau'r Blynyddoedd Cynnar, gan godi ymwybyddiaeth o fwyta'n iach a deiet cytbwys i blant.

Gydol y dydd darperir brecwast, cinio a byrbryd ganol y prynhawn neu de ysgafn i'r plant.

Ym mis Gorffennaf 2011 roeddem wedi llwyddo i ennill graddfa lefel 5 mewn Hylendid Bwyd.

Mae copi o'r bwydlenni isod. Byddwn yn rhoi dŵr neu sudd ffrwythau i'r plant adeg prydau ac mae dŵr neu sudd ar gael iddyn nhw drwy'r dydd.

Byddwn yn adolygu'r y bwydlenni bob 3 mis gan gyflwyno ryseitiau newydd. Caiff rheini a phlant eu cynnwys yn hyn, a byddwn yn gofyn iddyn nhw am unrhyw ryseitiau a allai fod ganddyn nhw.

Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark