Wythnos 1Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener
Brecwast:Dewis o rawnfwydydd grawn cyflawn a thost.Dewis o rawnfwydydd grawn cyflawn a chacennau te.Dewis o rawnfwydydd grawn cyflawn a thost.Dewis o rawnfwydydd grawn cyflawn a myffins brecwast.Dewis o rawnfwydydd grawn cyflawn a thost.
Byrbryd y bore:Bar miwsli cartref a llefrith.Platiad o ffrwythau a llefrith.Fromage fraise a banana.Ffyn moron, ffyn pupur, hwmws a llefrith.Platiad o ffrwythau a llefrith.
Cinio:Pasta caws a llysiau pob.Pastai’r bwthyn, moron a maip.Caserol selsig, tatws stwnsh a llysiau cymysg.Cinio cyw iâr, moron, bresych, tatws rhost.Lasagne cig eidion a bara garlleg.
Dewis arall – heb gynnyrch llaeth:Pasta llysiau a thomato pob.Gweler uchod.Gweler uchod.Gweler uchod.Pasta Bolognaise.
Dewis arall – llysieuol:Pasta caws a thomato pob.Pastai’r bwthyn Quorn, moron a maip.Selsig Quorn.Bysedd llysiau, moron, bresych a thatws rhost.Lasagne llysieuol a bara garlleg.
Pwdin:Cacen sbwng cartref a chwstard. Cwstard soia (heb gynnyrch llaeth).Piwrî ffrwythau a hufen iâ / Salad ffrwythau (heb gynnyrch llaeth).Pwdin reis wedi’i wneud â llefrith coconyt.Fflapjac ffrwythau cartref.Treiffl ffrwythau / jeli ffrwythau (heb gynnyrch llaeth).
Byrbryd y prynhawn:Brechdanau samwn a chiwcymbr.Wrap tiwna, mayonnaise ac india-corn.Cracers gyda sbred caws.Bysedd pizza llysiau a ffrwythau.Crempog, mefus a hufen fanila.
Wythnos 2Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener
Brecwast:Dewis o rawnfwydydd grawn cyflawn a thorth ffrwythau.Dewis o rawnfwydydd grawn cyflawn a thost.Dewis o rawnfwydydd grawn cyflawn a chrympets.Dewis o rawnfwydydd grawn cyflawn a thost.Dewis o rawnfwydydd grawn cyflawn a ffrwythau.
Byrbryd y bore:Platiad o ffrwythau a llefrith.Ffyn tatws melys, dip a llefrith.Platiad o ffrwythau a llefrith.Ffyn ciwcymbr a moron gyda Tzatziki.Bara banana.
Cinio:Pastai pysgod a moron.Pastai cyw iâr, tatws stwnsh a phys.Caserol mins cig eidion a llysiau.Caws macaroni gyda ham a thomato.Cawl cennin a thatws gyda bara a menyn.
Dewis arall – heb gynnyrch llaeth:Pastai pysgod a moron (heb lefrith).Gweler uchod.Gweler uchod.Ham, llysiau a thomato pob.Gweler uchod.
Dewis arall – llysieuol:Pastai pysgod a moron.Pastai llysiau cawsiog, tatws stwnsh a phys.Caserol mins Quorn a llysiau.Caws macaroni a thomato pob.Gweler uchod.
Pwdin:Fromage fraise a banana.Piwrî ffrwythau a semolina.Teisennau brau cartref a satswma.Afalau wedi’u stiwio a chwstard.Pwdin reis wedi’i wneud â llefrith coconyt.
Byrbryd y prynhawn:Salad pasta.Wrap cyw iâr a phupur.Brechdanau ham a chaws.Hanner taten bob, caws a phinafal.Smwddi ffrwythau, brechdanau gyda sbred caws.
Wythnos 3Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener
Brecwast:Dewis o rawnfwydydd grawn cyflawn a ffrwythau.Dewis o rawnfwydydd grawn cyflawn a thost.Dewis o rawnfwydydd grawn cyflawn a thost.Dewis o rawnfwydydd grawn cyflawn a thorth ffrwythau.Dewis o rawnfwydydd grawn cyflawn a ffrwythau.
Byrbryd y bore:Bagelau a hwmws, gyda llefrith.Cacennau reis a banana gyda llefrith.Platiad o ffrwythau a llefrith.Darnau o gaws a dip, gyda llefrith.Teisennau brau cartref a llefrith.
Cinio:Pysgodyn mewn saws menyn, stwnsh tatws melys a bresych.Cyw iâr cawsiog a bacwn gyda thatws newydd a ffa pob.Pelenni cig mewn grefi nionod gyda thatws stwnsh a phys.Sbageti Bolognaise moron a chorbys, gyda bara garlleg.Selsig mewn cytew gyda thatws stwnsh, moron a grefi.
Dewis arall – heb gynnyrch llaeth:Pysgodyn mewn saws tomato gyda thatws melys a bresych.Gweler uchod – dim caws.Gweler uchod.Gweler uchod.Selsig, tatws stwnsh, moron a grefi.
Dewis arall – llysieuol:Gweler uchod.Ffiledi Quorn cawsiog gyda thatws newydd a ffa pob.Pelenni ‘cig’ Quorn.Gweler uchod.Selsig Quorn.
Pwdin:Piwrî ffrwythau a hufen iâ / Salad ffrwythau (heb gynnyrch llaeth)Teisennau brau cartref a gellygen.Pwdin reis wedi’i wneud â llefrith coconyt.Fromage fraise ac aeron.Riwbob a chwstard.
Byrbryd y prynhawn:Pizza pastai pwff gyda phupur a chaws ffeta.Salad cous cous.Wrap tiwna a nionod gyda salad.Bara pita, ciwcymbr, ffyn seleri a moron gyda hwmws.Brechdanau wy a berwr gyda ffrwythau.

Share

logosCitationEmploymentLawQualityMark